top of page

Northtec Aps.

Salgs- & Leveringsbetingelser.

Nedenfor finder du Vores generelle salgs- & leveringsbetingelser. Skulle der være spørgsmål til nedenstående, venligst kontakt os.

GENERELT:

Efterfølgende betingelser gælder for alle ordre og leverancer. Kun punkter hvortil en udtrykkelig aftale er indgået, betragtes som udenfor

aftalegrundlagets standardbestemmelser. Specielle betingelser som er specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Northtec Aps

eller vore leverandører, medmindre der er givet skriftligt tilsagn fra Northtec Aps eller Northtec Aps´s leverandører.

PRISER m.v.:

Northtec Aps forbeholder sig ret til, uden varsel at ændre listepriser og tekniske specifikationer, og er ikke bundet af informationer og

specifikationer i udleveret informationsmateriale el. lignende.

ORDRE/ BINDENDE AFTALE:

Ordre er først bindende for Northtec Aps, når Northtec Aps har bekræftet ordren, enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura.

Northtec Aps forbeholder sig ret til at ændre i en pris angivet i ordrebekræftelse, hvis der opstår ændringer i valutakurser, told- og afgiftssag,

transportomkostninger eller prisændringer fra Northtec Aps´s leverandører.

RÅDGIVNING & KONSULENTTIMER:

Konsulent- og rådgivningstimer i forbindelse med udarbejdelse af lysberegninger, dokumentation og ansøgning om energitilskud m.v.

afregnes efter gældende timepriser hvis anden aftale ikke foreligger.

LEVERING & FORSENDELSE:

Levering af Northtec Aps, Hals.

Forsendelse er for købers regning og risiko, og transportform vælges ud fra Northtec skøn, og afregnes med

transportafdelingens gældende takster.

​LEVERINGSTID:

Leveringstid regnes fra endelig ordremodtagelse og er skønsmæssigt vurderet ud fra de oplysninger som er Northtec Aps bekendt.

Northtec Aps påtager sig intet ansvar for følgerne af eventuelle forsinkelser der ikke kan tilregnes selskabet, og giver ikke køber ret

til annullering af købet, kræve erstatning eller tilbageholde betaling. Northtec Aps. forbeholder sig ret til at tilbageholde levering, hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.

BETALINGSBETINGELSER:

​Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant, såfremt ingen anden skriftlig aftale foreligger.

Efter forfaldsdag beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned, og samtidig opkræves rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Yderligere kan Northtec Aps. opkræve inkassogebyrer og andre omkostninger, som kan henføres til inddrivelse af skyldig betaling.

EJENDOMSFORBEHOLD:

Northtec Aps forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil hele fakturabeløb er betalt.​

Reklamationsfrist:

Reklamationsfristen er 2 dage regnet fra det tidspunkt varen er modtaget.

Reklamationer på senere tidspunkt anderkendes ikke af Northtec Aps

Eventuelle fejl og mangler skal omgående reklameres skriftligt.

Ved konstatering af transportskade, er køber forpligtet til at reklamere direkte til transportfirma, og sende kopi af reklamationen til Northtec Aps.

​NORTHTEC`s ERSTATNINGSANSVAR:

Northtec Aps kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, produktionstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i forbindelse med

fejl og mangler ved leveret produkter, og ligeledes er Northtec Aps. ikke ansvarlig for skader opstået på grund af eventuelle fejlmonteringer af køber eller tredjemand.

bottom of page